Dobór pieśni

Polskie pieśni liturgiczne są niezwykłą skarbnicą treści teologicznej. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że poza pięknem języka i melodyki, są przejawem głębokiej Wiary ich twórców, stając się najczystszą i najprawdziwszą modlitwą. Żal, że zazwyczaj  w liturgii wykorzystujemy wyłącznie pierwsze/pierwszą zwrotkę danego śpiewu, skazując pozostałe na zapomnienie. Bogactwo tematyki, zagadnień naszych pieśni pozwala, w wielu przypadkach, na idealne wręcz nawiązanie treściowe do czytań z dnia, homilii, tajemnicy dnia, momentu liturgicznego. Poniższy indeks ma być pomocą w doborze śpiewów na planowane liturgie. Druga grupa w każdym zestawie dotyczy pieśni eucharystycznych i śpiewów na dziękczynienie.

Aniołowie:

Kto się w opiekę 6
Kłaniam się Tobie
Kochajmy Pana 5
O niewysłowione szczęście 4, 7
Bądźże pozdrowiona 2,4
Jezusa ukrytego 2
O mój Jezu
U drzwi Twoich 8, 9, 11
Radośnie Panu hymn śpiewajmy 2
Ciebie Boga 2

Apostolstwo:

Idźcie na cały świat
Niechaj z nami 3
Boże zmiłuj się nad nami 2

Błaganie:

Z tej biednej ziemi 2
Pójdź do Jezusa
Pokładam w Panu ufność mą
Bądźże pozdrowiona 6
Witam Cię witam 3

Błogosławieństwo Boże:

Boże zmiłuj się nad nami 1, 4
Kłaniam się Tobie 4
Pobłogosław Jezu drogi 1, 4
My chcemy Boga

Chwała Boża:

Pod Twą obronę 2
Pobłogosław Jezu Drogi 3
Twemu Sercu cześć 1, 6
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza
Chrystus Wodzem 1, 3
Ciebie całą duszą pragnę 2, 3
Boże zmiłuj się nad nami 1, 4
Wszystko Tobie oddać pragnę
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Kłaniam się Tobie 2
Kiedy ranne 1, 2, 4
Wszystkie nasze dzienne sprawy
Kiedyś o Jezu chodził po świecie 5
Czego chcesz od nas Panie 7
My chcemy Boga Panno święta
Jezu miłości Twej 5
Jezusa ukrytego
Twoja Cześć Chwała 1, 6
U drzwi Twoich 7
Dziękujemy Ci Ojcze nasz

Cierpienie:

Twemu Sercu Cześć składamy 3
Z tej biednej ziemi 2
Kłaniam się Tobie 4
Ojcze z niebios 3
O niewysłowione szczęście 9
Jezusa ukrytego 2.
Cóż Ci Jezu damy 2, 3, 4

Dziecko Boże:

Kiedyś o Jezu
Wszystko Tobie oddać pragnę
Pod Twą obronę
Boże lud Twój czcią przejęty
My chcemy Boga Panno święta 2
Panie mój ,cóż Ci oddać mogę 2

Dziękczynienie:

Kochajmy Pana 2
Pobłogosław Jezu drogi 2
Kiedyś o Jezu chodził po świecie 3
Dzięki o Panie
Chwała i dziękczynienie
Cóż Ci Jezu damy
Dziękujemy Ci Ojcze nasz

Gniew Boży:

Z tej biednej ziemi 3
Z rąk kapłańskich
Pokładam w Panu ufność mą 2
Serce me do Ciebie wznoszę 2
Witam Cię, witam 2

Grzech, grzesznik:

Pokładam w Panu ufność mą 2
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Króluj nam Chryste 2
Kłaniam się Tobie 5
Kochajmy Pana 3
O niewysłowione szczęście zajaśniało 2, 5, 6
Boże lud Twój
Pobłogosław Jezu drogi 4
Z tej biednej ziemi 1, 3, 4
Kto się w opiekę 4
Bądźże pozdrowiona 3
Jezu miłości Twej 2, 4, 5
Dzięki o Panie 4,
Pan Jezus już się zbliża 2, 3
Witam Cię, witam
U drzwi Twoich  15
Zbliżam się w pokorze 6

Jedność:

Jeden chleb 1, 2, 3
Boże obdarz Kościół Twój
Bóg nad swym ludem zmiłował się 2, 3
Pokładam w Panu ufność mą 5
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza1, 3, 4
Pan Wieczernik przygotował 5

Kapłan:

Z rąk kapłańskich
Ludu kapłański
Bądźże pozdrowiona 6
Radośnie Panu hymn śpiewajmy 8

Kara:

Z tej biednej ziemi 2
Boże w dobroci 3
Bądźże pozdrowiona 7

Kościół:

Boże obdarz Kościół Twój
Jeden chleb
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza 2
Com przyrzekł Bogu 1, 2
Czego chcesz od nas Panie
Ciebie całą dusza pragnę 2
Panie dobry jak chleb
Dziękujemy Ci ojcze nasz 7

Krew Chrystusa:

Pójdź do Jezusa
Jeden chleb
Kochajmy Pana 8
Z rąk kapłańskich
O Krwi i Wodo
Z tej biednej ziemi 3
Pokładam w Panu
Com przyrzekł Bogu 2
Jam Jest Chlebem Żywym 1, 2, 3
Pan Wieczernik przygotował 3
Twoja Cześć, Chwała 8
Zbliżam się w pokorze 6
Dziękujemy Ci Ojcze nasz 6

Król – Jezus Chrystus:

Króluj nam Chryste
Chrystus Wodzem
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Z tej biednej ziemi 4
My chcemy Boga
Pan Jezus już się zbliża 2
Cóż Ci Jezu damy 1, 2
Dzięki o Panie

Królestwo Boże:

Najświętsze Serce Boże
O niewysłowione szczęście 9
Pobłogosław Jezu drogi 3, 5
Twemu Sercu cześć składamy 5
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Com przyrzekł Bogu 2
O Panie Tyś moim Pasterzem 4
Boże w dobroci 5
Jezu miłości Twej 5
Panie dobry jak chleb
Twoja Cześć, Chwała 9
Zbliżam się w pokorze 3, 7
Dziękujemy Ci Ojcze nasz 7

Litość Boża:

Ojcze z Niebios 1, 3
Pobłogosław Jezu drogi 4
Twemu Sercu cześć składamy
Z tej biednej ziemi 1,2, 3
Boże zmiłuj się nad nami
Pokładam w Panu ufność mą 2, 4
Serce me do Ciebie wznoszę
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Kłaniam się Tobie 5
Wszystkie nasze dzienne sprawy
Chrystus Wodzem 2
Kiedyś o Jezu chodził po świecie 5
U drzwi Twoich
Witam Cię, witam 2, 3, 4

Lud Boży:

Boże lud Twój
Z tej biednej ziemi 4
Boże zmiłuj się nad nami 2
Boże obdarz Kościół Twój 5
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Pokładam w Panu ufność mą 4
Chrystus Wodzem
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza 3
Najświętsze Serce Boże
Kochajmy Pana 2
Pan Wieczernik przygotował
Witam Cię, witam 3
Radośnie Panu hymn śpiewajmy 6, 7, 8

Łaska Boża:

Kłaniam się Tobie 3
Pobłogosław Jezu drogi 2
Boże zmiłuj się nad nami
O Panie Tyś moim Pasterzem 4
Z tej biednej ziemi 4
Czego chcesz od nas Panie 7
Boże w dobroci 6, 7
Jezu miłości Twej 1, 4
Bądźże pozdrowiona 5
O mój Jezu 2
Zbliżam się w pokorze 4
Pan Wieczernik przygotował 4
Twoja Cześć, Chwała 12
Pan Jezus już się zbliża
Cóż Ci Jezu damy
Radośnie Panu hymn śpiewajmy 8
Dziękujemy Ci ojcze nasz 8
Panie mój ,cóż Ci oddać mogę

Miłość Boża:

Bóg nad swym ludem 1, 2, 3
Pobłogosław Jezu Drogi 2, 5
O niewysłowione szczęście 1, 3
Ciebie całą duszą pragnę 2
My chcemy Boga
Jeden chleb
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza
Kiedyś o Jezu chodził po świecie 3
Jezu miłości Twej
Jezusa ukrytego
Pan Jezus już się zbliża 4
Panie dobry jak chleb 1, 4
Panie pragnienia ludzkich serc 3
Witam Cię, witam 2
Twoja Cześć, Chwała 7
Dzięki o Panie 2
Dziękujemy Ci Ojcze nasz 7

Miłość do Boga:

Boże obdarz Kościół Twój 4, 5
Boże w dobroci 1, 4
Kto się w opiekę 8
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Wszystko Tobie oddać pragnę
Kochajmy Pana
Pobłogosław Jezu Drogi 5
Kiedyś o Jezu chodził po świecie 3
O niewysłowione szczęście 8
Kłaniam się Tobie 2
My chcemy Boga
Bądźże pozdrowiona 9
Pan Jezus już się zbliża 4
Zbliżam się w pokorze 4

Miłość współbraci:

Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Jeden chleb
Idźcie na cały świat 3
Przykazanie nowe daję wam

Miłosierdzie:

O Krwi i Wodo
Pokładam w Panu ufność mą 4
Jezu miłości Twej 4

Ojciec –  Bóg:

Pod Twą obronę
Pójdź do Jezusa
Ojcze z Niebios
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza 1, 4
Idźcie na cały świat 4
Z tej biednej ziemi
Panie mój, cóż Ci oddać mogę 1, 3
Radośnie Panu hymn śpiewajmy 9
Dziękujemy Ci Ojcze nasz

Opieka Boża:

Kto się w opiekę
Pójdź do Jezusa
Pod Twą obronę
Niechaj z nami będzie Pan
Wszystkie nasze dzienne sprawy 2, 3
Bóg nad swym ludem zmiłował się 4
Ciebie całą dusza pragnę 4
Boże obdarz Kościół Twój 5
O Panie, Tyś moim Pasterzem 2
Serce me do Ciebie wznoszę 3
Jeden chleb 3
Kłaniam się Tobie 4, 5
Najświętsze Serce Boże
Twemu Sercu cześć składamy 3, 4
Z tej biednej ziemi
Pobłogosław Jezu drogi 4
Czego chcesz od nas Panie 7
Wszystkie nasze dzienne sprawy 2
Jezu miłości Twej 3
Bądźże pozdrowiona 7
Witam Cię, witam 4
Twoja cześć, chwała 12
Cóż Ci Jezu damy 3
Panie mój, cóż Ci oddać mogę

Pasterz:

O Panie tyś moim Pasterzem
Jeden chleb 2
Pan, mój wódz i Pasterz
Panie, pragnienia ludzkich serc
Bądźże pozdrowiona 8

Pokora, akt pokory:

Ojcze z Niebios 2
Kochajmy Pana 2, 4
Kłaniam się Tobie 4
Gdzie miłość wzajemna i dobroć 2
Pokładam w Panu ufność mą 2
Kiedyś o Jezu chodził po świecie 2
O niewysłowione szczęście zajaśniało 4
Z tej biednej ziemi 2
Przykazanie nowe daję wam 5
Zbliżam się w pokorze
Twoja Cześć, Chwała 2, 11
Radośnie Panu hymn śpiewajmy 7

Pokój:

Boże obdarz Kościół Twój 1, 5
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza 1, 3
Witam Cię, witam 3
Cóż Ci Jezu damy 2, 3

Pragnienie Boga:

Boże w dobroci 2
Ciebie całą dusza pragnę
Pokładam w Panu ufność mą 3
Serce me do Ciebie wznoszę
Kiedyś o Jezu 1, 4
Twemu Sercu cześć składamy 4, 5
Z tej biednej ziemi
My chcemy Boga
Panie dobry jak chleb 2
Zbliżam się w pokorze 5
Panie pragnienia ludzkich serc

Prawda:

Niechaj z nami będzie Pan
Chrystus Wodzem 2
Przykazanie nowe daję wam 6
Panie pragnienia ludzkich serc 3

Przewodnik – Jezus Chrystus:

Serce me do Ciebie wznoszę 4
Bóg nad swym ludem 2
Boże zmiłuj się nad nami 3
Króluj nam Chryste 2
Jeden chleb 3
Chrystus Wodzem
Niechaj z nami będzie Pan 6
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza 1, 4
Idźcie na cały świat 4
Ciebie całą duszą pragnę 4
O Panie Tyś moim Pasterzem
Panie mój, cóż Ci oddać mogę 1, 3

Serce ludzkie:

Wszystko Tobie oddać pragnę
Kochajmy Pana 1, 7
Kłaniam się Tobie 3, 4
Kiedyś o Jezu chodził po świecie 2
O niewysłowione szczęście zajaśniało 7, 8
Boże lud Twój
Serce me do Ciebie wznoszę
Z tej biednej ziemi
Bóg nad swym ludem 4
Kto się w opiekę
Czego chcesz od nas Panie 2
Boże w dobroci 2
Ciebie całą duszą pragnę 4
Jezusa ukrytego 3
Bądźże pozdrowiona 9
O mój Jezu 2
Pan Jezus już się zbliża 1, 2, 4
Cóż Ci Jezu damy
Dziękujemy Ci Ojcze nasz 3
Zbliżam się w pokorze

Serce Boże:

Kochajmy Pana 1, 8
Najświętsze Serce Boże
O niewysłowione szczęście zajaśniało
Pobłogosław Jezu drogi
Twemu Sercu cześć składamy
Kiedyś o Jezu chodził po świecie
O Krwi i Wodo
Z tej biednej ziemi
Jezu miłości Twej
Panie dobry jak chleb
Pan Jezus już się zbliża
Bądźże pozdrowiona 5
Córci Jezu damy

Słowo Boże:

Niechaj z nami będzie Pan
Pokładam w Panu ufność mą
O niewysłowione szczęście zajaśniało 7
Twoja Cześć, Chwała 10
U drzwi Twoich 14

Stwórca – Bóg:

Boże w dobroci 6
Kłaniam się Tobie 2
Czego chcesz od nas Panie 3
Dziękujemy Ci Ojcze nasz 5
Radośnie Panu hymn śpiewajmy 9

Trójca Święta:

Chrystus Wodzem 3
Niechaj z nami będzie Pan 6
Radośnie Panu hymn śpiewajmy 9

Ufność:

O Krwi i Wodo
Z tej biednej ziemi
Bóg nad swym ludem 4
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza
Kto się w opiekę
Pokładam w Panu ufność mą 1, 2

Uzdrowiciel:

Pójdź do Jezusa
Kto się w opiekę 2
Pan Wieczernik przygotował

Wiara:

Com przyrzekł Bogu
Przykazanie nowe daję wam 2, 7
Jezusa ukrytego
Dziękujemy Ci Ojcze nasz 2, 4

Zbawiciel, Zbawienie:

Bóg nad swym ludem
Twemu Sercu cześć składamy
Kłaniam się Tobie 3
Boże w dobroci 6
Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza 3
Boże zmiłuj się nad nami 2
Bądźże pozdrowiona 3
O mój Jezu
U drzwi Twoich  6, 14
Jezu miłości Twej 5
Panien pragnienia ludzkich serc

Życie wieczne:

Niechaj z nami będzie Pan 5
O Panie Tyś moim Pasterzem 4
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Kochajmy Pana 8
O niewysłowione szczęście zajaśniało 5, 9
Twemu Sercu cześć składamy 5
Jam Jest Chlebem Żywym 2, 4
Panie mój, córci oddać mogę 3
Dziękujemy Ci Ojcze nasz  4, 6