Prezentacje organów

Od kilku lat organizowane są w okresie letnim, dzięki staraniom Pana Przemysława Kapituły, codzienne koncerty „Wielkie Organy w Archikatedrze Warszawskiej – Prezentacja organów“, podczas których słuchacze mogą zaznajomić się ze szczególnymi walorami brzmieniowymi największego katedralnego instrumentu. Koncerty te organizowane są głównie z myślą o turystach odwiedzających naszą stolicę w okresie letnim (maj-wrzesień). Pragniemy jednak rozszerzyć naszą artystyczno – edukacyjną ofertę i zaprosić Państwa na podobne prezentacje także w innych okresach roku. Zachęcamy więc grupy zorganizowane (wycieczki, szkoły, turystów indywidualnych) do uczestniczenia w tych koncertach – prelekcjach.

Choć terminy tych wykładów zależą od dostępności Katedry ustalane są one niejako „na życzenie“ osób zamawiających. Odpłatność jest realizowana na podstawie rachunku wystawianego przez władze katedralne.

Oto przykładowy program koncertu – prelekcji:

 • Koncert organowy – ok. 30 minut (z możliwością zajęcia miejsc tuż przy kontuarze na chórze głównym)
 • Prelekcja – ok. 30 min., obejmująca takie aspekty jak:
  • krótka historia organów jako instrumentu muzycznego
  • objaśnienie głównych zasad działania organów (ilustracje, autentyczne piszczałki, makiety)
  • możliwość obejrzenia poziomu pierwszego organów (traktura rejestrowa, rezerwuar powietrza, system abstraktów, żaluzja manuału III, system mechanizmu klawiatury)
  • krótkie omówienie specyfiki instrumentu katedralnego
  • prezentacja głosów organowych

Ponadto:

 • Prelekcje mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim.
 • Istnieje możliwość rozszerzenia prezentacji o pozostałe trzy katedralne organy (łączny czas koncertu, wykładu i prezentacji 4 instrumentów – ok. 90 min.)
 • Optymalna liczba osób zajmująca miejsca siedzące na chórze – 25. W przypadku grup większych publiczność zajmuje miejsca w ławkach nawy głównej.
 • Po prezentacji istnieje możliwość zwiedzania Katedry i katedralnych podziemi.
 • Program koncertu jest zmienny i może być dostosowany do życzeń uczestników prezentacji (po wcześniejszym uzgodnieniu z wykonawcą). Mieści się on jednak wyłącznie w ramach nurtu muzyki klasycznej (literatura organowa, transkrypcje).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 503 504 853 oraz w kancelarii parafialnej. Niezależnie od tych szczególnych prezentacji zapraszam do odwiedzenia katedralnego chóru przy okazji Państwa wizyty w naszej świątyni (przed lub po liturgii). Z przyjemnością podzielę się informacjami dotyczącymi naszych organów oraz literatury muzycznej na ten „królewski“ instrument. Z pewnością na drzwiach wejściowych na chór nie znajdą Państwo wywieszki „wstęp wzbroniony”…

Zapraszamy serdecznie