Koncerty specjalne

Tradycje muzyczne Archikatedry Warszawskiej są niezwykle bogate. Wiemy ze źródeł historycznych, że pierwsze organy istniały w Katedrze jeszcze przed 1462 rokiem. W następnych wiekach władcy polski dbali zarówno o stan katedralnych instrumentów, jak i o godną tej szczególnej, królewskiej świątyni oprawę muzyczną liturgii oraz królewskich uroczystości. Jest to dowodem na to jak wielką wrażliwością cechowali się mieszkańcy naszego grodu oraz jak wielkie znaczenie miała dla nich właśnie muzyka. Choć w dzisiejszych czasach dostęp do sztuki wyższej jest bardzo powszechny to wciąż pragniemy przeżywać ważne dla nas chwile w szczególnej scenerii i w okolicznościach, które pozwalają nam na poznanie tajemnicy PIĘKNA. Staramy się aby w naszej Bazylice ta szlachetna idea stała się faktem. Pomocą w realizacji tego celu jest przesiąknięta polską historią katedralna świątynia, pod której sklepieniami okazale prezentują się znakomite organy, pięknie brzmiące w przejrzystej  akustyce odbudowanego po wojnie średniowiecznego wnętrza.

Ponadto Archikatedra Warszawska współpracuje z wybitnymi solistami – wirtuozami związanymi z takimi stołecznymi instytucjami jak: Filharmonia Narodowa, Warszawska Opera Kameralna, Uniwersytet Muzyczny, Orkiestra Sinfonia Varsovia, warszawskie szkoły muzyczne. Daje to gwarancję najwyższego poziomu artystycznego podejmowanych projektów.

Zachęcamy więc do przeżywania ważnych dla Państwa wydarzeń właśnie w naszej Katedrze. Specjalne koncerty organizowane przy okazji konferencji, jubileuszy, zjazdów, świąt pozwolą na przeżycie tych radosnych chwil w niepowtarzalnej scenerii gotyckiej architektury przy wtórze chóru, trąbki, skrzypiec, oboju, klarnetu, solistów – śpiewaków, czy wreszcie znakomitych katedralnych organów.

Zachęcamy do zapoznania się z płytą DVD (dostępną nieodpłatnie w kancelarii parafialnej), a będącą próbką możliwości artystycznych naszych muzyków. Fragmentów muzycznych można również wysłuchać w zakładce NAGRANIA niniejszej strony www.

Dokładne informacje na temat koncertów specjalnych uzyskają Państwo pod numerem +48 503 504 853 lub w kancelarii parafialnej (tel. 22 831 02 89).