Akompaniamenty liturgiczne

Zamieszczone poniżej opracowania akompaniamentów liturgicznych są autorskimi propozycjami towarzyszenia organowego do pieśni sakralnych. Powstawały one w ciągu kilku ostatnich lat jako własne ćwiczenia z zakresu rozszerzonej harmonii i bardziej wyrafinowanego kontrapunktu. Stały się poszukiwaniami własnego języka towarzyszenia organowego, któremu obca jest wirtuozeria, czy „cyrkowe popisy” harmoniczne. Głównym celem stało się kreowanie medytacyjnego charakteru akompaniamentów, „ciepłej” harmonii, tak typowej dla mistrzów muzycznej mistyki sakralnej XX wieku – Durufle`go i Lauridsen`a.

Z założenia nie są ani czysto modalne, ani osadzone w systemie dur-moll, ani nie są podporządkowane regułom harmonii klasycznej. Zainteresowania ich autora skupiały się głównie na sferze brzmieniowej instrumentu jakim są organy i wspomnianego wcześniej poszukiwania ciepła brzmienia harmonicznego.

Elementem czysto warsztatowym, ale również i takim, który może być przydatny dla innych organistów, była chęć opracowania danego tematu pieśni na wszelkie możliwe, przydatne w liturgii, sposoby. Oprócz wstępu, opracowania składają się z harmonizacji (jednej lub kilku wersji), przeprowadzenia cantus firmus w sopranie, tenorze i w niektórych przypadkach w sekcji basowej – pedałowej.

Zamieszczone nagrania mają charakter wyłącznie roboczy. Zamieszczone zostały w związku z dość częsta koniecznością wykonywania partii jednej ręki jednocześnie na dwóch manuałach czy prowadzeniem podwójnej linii pedału. Nagranie stanowi tylko pomoc w zrozumieniu brzmieniowego charakteru wizji muzycznej ich „wytwórcy”.

 

Części stałe, psalmy i aklamacje:

 

Adwent:

 

Wielki Post:

 

Wielkanoc:

 

Pieśni eucharystyczne:

 

Pieśni przygodne: