Akompaniamenty liturgiczne

Zamieszczone poniżej opracowania akompaniamentów liturgicznych są autorskimi propozycjami towarzyszenia organowego do pieśni sakralnych. Powstawały one w ciągu kilku ostatnich lat jako własne ćwiczenia z zakresu rozszerzonej harmonii i bardziej wyrafinowanego kontrapunktu. Stały się poszukiwaniami własnego języka towarzyszenia organowego, któremu obca jest wirtuozeria, czy „cyrkowe popisy” harmoniczne. Głównym celem stało się kreowanie medytacyjnego charakteru akompaniamentów, „ciepłej” harmonii, tak typowej dla mistrzów muzycznej mistyki sakralnej XX wieku – Durufle`go i Lauridsen`a.

Z założenia nie są ani czysto modalne, ani osadzone w systemie dur-moll, ani nie są podporządkowane regułom harmonii klasycznej. Zainteresowania ich autora skupiały się głównie na sferze brzmieniowej instrumentu jakim są organy i wspomnianego wcześniej poszukiwania ciepła brzmienia harmonicznego.

Elementem czysto warsztatowym, ale również i takim, który może być przydatny dla innych organistów, była chęć opracowania danego tematu pieśni na wszelkie możliwe, przydatne w liturgii, sposoby. Oprócz wstępu, opracowania składają się z harmonizacji (jednej lub kilku wersji), przeprowadzenia cantus firmus w sopranie, tenorze i w niektórych przypadkach w sekcji basowej – pedałowej.

Zamieszczone nagrania mają charakter wyłącznie roboczy. Zamieszczone zostały w związku z dość częsta koniecznością wykonywania partii jednej ręki jednocześnie na dwóch manuałach czy prowadzeniem podwójnej linii pedału. Nagranie stanowi tylko pomoc w zrozumieniu brzmieniowego charakteru wizji muzycznej ich „wytwórcy”.

 

Części stałe, psalmy i aklamacje:

Psalm „uroczysty” (ks.Kądziela): ————————nuty nagranie

Psalm (ks.Pawlak): —————————————-nuty nagranie

Alleluja „podwójne”: ————————————–nuty nagranie

Alleluja „uroczyste”: —————————————nuty nagranie

Chwała Tobie  i psalm (Wielki Post): ——————–nuty nagranie

Kyrie – ks.Kądziela 1 i 2: ———————————nuty nagranie

Kyrie i Agnus Dei – ks.Pawlak: ————————–nuty nagranie

Kyrie i Agnus dei – ks.Mrowiec: ————————-nuty nagranie (Panie) i nagranie (Baranku)

Agnus Dei (melodia litanijna): ————————–nuty nagranie

Msza adwentowa: (wkrótce) —————————-nuty nagranie

 

Adwent:

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy: —————————nuty nagranie

Oto Pan Bóg Przyjdzie: ———————————–nuty nagranie

Rorate caeli: ————————————————nuty nagranie

 

Wielki Post:

Bliskie jest Królestwo Boże: ——————————nuty nagranie

Jezu Chryste, Panie miły: ———————————nuty nagranie

Krzyżu Święty: ———————————————-nuty nagranie

 

Wielkanoc:

Chrystus zmartwychwstan jest: ————————nuty nagranie

 

Pieśni eucharystyczne:

Niechaj będzie pochwalony: —————————-nuty nagranie

Jam jest Chlebem żywym: ——————————nuty nagranie

O Panie, Ty nam dajesz: ——————————–nuty nagranie

Pan wieczernik przygotował: —————————nuty nagranie

Panie dobry jak chleb: ———————————–nuty nagranie

Panie, pragnienia ludzkich serc: ————————nuty nagranie

 

Pieśni przygodne:

Boże, jesteś moim Bogiem: —————————–nuty nagranie

Boże, w dobroci: ——————————————nuty nagranie

Cały świat niech śpiewa tę pieśń: ———————-nuty nagranie

Czego chcesz od nas, Panie: —————————–nuty nagranie

Cóż Ci Jezu damy: —————————————–nuty nagranie

Idźcie na cały świat: ————————————–nuty nagranie

Jezu, ufam Tobie: —————————————–nuty nagranie

Panie mój, cóż Ci oddać mogę: ————————nuty nagranie

Pod Twą obronę: —————————————–-nuty nagranie

Pokładam w Panu ufność mą: —————————nuty nagranie

Serce me do Ciebie wznoszę: —————————nuty nagranie

Wieczny odpoczynek: ————————————-nuty nagranie