Muzyka Kameralna w Archikatedrze Warszawskiej

Płyta zawiera nagrania DVD muzyki kameralnej w wykonaniu wybitnych solistów warszawskich z towarzyszeniem organowym autora.

Płyta jest propozycją szczególnej oprawy muzycznej liturgii w Archikatedrze Warszawskiej na rok 2010. WArW`10, 004.