Piotr Rachoń – 5 Kroków

Nagrania DVD koncertów i sesji nagraniowych autora z roku 2009 zrealizowane na instrumentach historycznych (Perinaldo – Włochy, Saint – Maximin – La Sainte – Baume – Francja) oraz na instrumentach współczesnych Houston (Christ Church Cathedral, University of Houston), Moskwy (Katedra Rzymsko-Katolicka) i Warszawy (nagarnia katedralnych organów).

Płyta służy głównie jako materiał dydaktyczny dla studentów klasy organów UKSW). WArW`09, 003, 2009.