Propozycja Muzyczna Archikatedry Warszawskiej dla Nowożeńców

Płyta zawiera nagrania DVD muzyki kameralnej
w wykonaniu wybitnych solistów warszawskich
z towarzyszeniem organowym autora.
WArW` 09, 002.