Tobie zawierzamy – muzyka religijna współczesnych kompozytorów polskich

1. Feliks Rączkowski: Msza Bogurodzica

– Kyrie
– Gloria
– Credo
– Sanctus
– Benedictus
– Agnus Dei

Partia organów (1), towarzysząca Chórowi Archikatedry Warszawskiej. Nagranie: Archikatedra Warszawska, 2008.

Możesz posłuchać utworu 1